Firmakunder

Kundens hovedinntrykk av en bil kommer som oftest etter første runden rundt bilen i utstillingslokalet. Bærer bilen preg av dårlig vedlikehold og uvøren bruk, i form av småskader/bulker og lakksår, hjelper det gjerne lite at bilen nylig har hatt service og ellers er i teknisk god stand. Det kan derfor fort betale seg å benytte seg av våre tjenester.

Vi kan utbedre følgende:
• De fleste typer riper
Lakkskader
• Mindre bulker
Bulker / sprekker i støtfangere (lakkerte og ulakkerte)
• Begynnende rustdannelser
• Steinsprut

Skadene repareres på stedet med vårt mobile lakkutstyr – hurtig og effektivt.

Det er ikke nødvendig med demontering av deler eller frakt av bilen, da alt arbeide utføres på bilen der den befinner seg. Dette sparer både tid og penger. Typisk vil man kunne få rettet opp 2-3 skader rundt om på bilen til opp mot 70% lavere pris enn normalt. Korte ventetider og lav pris gjør det mye mer attraktivt å sette bilen i stand før et evt. salg.

Vi blander alle typer farger på stedet med vårt blandeutstyr.

Selve jobben utføres ved bruk av vannbasert lakk (lite lukt), stillegående kompressor og spesielt beregnet avsug med karbonfilter for minimering av støy og lukt.