Lakkskader

Vi kan utbedre følgende:
• De fleste typer riper
• Lakkskader ved bulker
• Mindre bulker
• Lakkskader etter hærverk
• Steinsprut
• Begynnende rustdannelser

Ved utbedring av skade lakkeres kun området hvor skaden er. På denne måten beholdes mest mulig av originallakken. Lakken vi benytter blandes på stedet etter original farge kode fra produsent. Demontering av deler er heller ikke nødvendig da alt arbeide utføres på bilen. Dette igjen medfører at kostnaden ved denne reparasjonsmetoden er vesentlig lavere enn tradisjonell skadereparasjon/lakkering.

Bilen vil normalt være ferdig og klar til bruk igjen etter bare noen få timer.


Eksempler på utførte reparasjoner:
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Reparert skade på Skoda Octavia